DỰ ÁN VĂP PHÒNG GETZ PHARMA

Project info

  • Khách hàng: GETZ PHARMA
  • Địa chỉ: Quận 1, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công
  • Diện tích: 500m²
  • Year: 11/2021
  • KTS: Vương Design

Đọc thêm