NỘI THẤT VILLA 07 THẠNH MỸ LỢI

Project info

  • Khách hàng: Mr Kiên
  • Địa chỉ: Quận 2, Thạnh Mỹ Lợi, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và Thi Công
  • Diện tích: 1500m²
  • Year: 2020
  • KTS: VuongDesign

Đọc thêm