VILLA KDC ĐÔNG THỦ THIÊM QUẬN 2, HCM

Project info

  • Khách hàng: Mr Mung
  • Địa chỉ: Quận 2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và Thi Công
  • Diện tích: 2000m²
  • Year: 2022
  • KTS: VuongDesign

Đọc thêm