DỰ ÁN VILLA NGUYỄN TRƯỜNG TOẢN-THẢO ĐIỀN-Q2

Project info

  • Khách hàng: Mr. Dean
  • Địa chỉ: Quận 2, Thảo Điền,HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất, sân vườn
  • Diện tích: 940m²
  • Year: 2018

 

Đọc thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published.